شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اين گروه دررابطه باتمبرشناسي تمبرهاي منتشرشده و سايرکشورهاي جهان و تبادل افکار واخبار بين علاقمندان و کلسيونرهاي تمبرميباشد

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی
+ جمع آوري تمبرنه تنها يک سرگرمي بسيار سالم ومفيد و نشاط آور هست بلکه يک ثروت نهفته ماندگار وپرسودومرور تاريخ فرهنگ وهنرتمدنهاو کشورهاست بي شک کسانيکه به تاريخ وهنروسياست و..علاقمندهستند مفيدترين کارجمع آوري تمبرهاي کشورهاست
2-Shahin
97/5/14
چراغ جادو
گروه کانون تمبرشناسي وگالري تمبر
vertical_align_top